Välfärdsbolag som Attendo, Academedia och Capio får mångmiljardbelopp av skattebetalarna varje år – miljarder som de skickar till skatteparadis istället för att betala skatt.

Räkna ut hur mycket just du har betalat och höj rösten för att det inte ska få hända igen.

Du har skickat

till Caymanöarna!
Räkna
Så räknade vi
Gå med i SSU

Alla siffror i beräkningen är hämtade från Stockholms län. Målet är att visa ungefär hur mycket av dina skattepengar som lämnat Sverige som vinster inom välfärdssektorn sedan Alliansens tillträde 2006.

Baserat på din månadslön har vi först beräknat hur mycket du betalat i kommunal- och landstingskatt: 30,39 %. Vi har inte räknat med någon eventuell marginalskatt för höginkomsttagare.

Utifrån kommunens och landstingets budget har vi sedan beräknat hur stor del som går till vård, skola och omsorg. Totalt är detta ungefär 72,5% av kommunens och 60% av landstingets budget.

Inom dessa områden går 21% av pengarna till privata aktörer enligt SCB:s rapport Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg. I samma rapport framgår att dessa privata företag har en rörelsemarginal på cirka 10 %. Det betyder att de har 10% av skattepengarna kvar när alla kostnader för rörelsen är betalda, före så kallade finansiella kostnader.

Slutligen hänvisar vi till skatteverkets rapport Skatteplanering med ränteavdrag i företag inom välfärdssektorn. Vid en undersökning av 23 stora koncerner som misstänktes ha misskött sin skattebetalning, hade 75% av dessa höga rörelsemarginaler – men redovisade ingen eller väldigt liten vinst som beskattades i Sverige. (Här kan du läsa mer om hur Skatteverket kontrollerar tillgångar som slussas utomlands.) Dessa 23 koncerner utgör enligt samma rapport en tredjedel av de privata aktörerna. Vi antar därför att 25% (1/3 * 75%) av de privata aktörerna i Stockholm undanhåller vinster från beskattning i Sverige på liknande sätt.

Trots den ambitiösa beräkningen, är det oerhört svårt att få fram en exakt siffra för hur mycket av dina skattepengar som försvinner till skatteparadis runtom i världen. Uträkningen här ovanför är ett lågt räknat ungefärligt belopp i syfte att visa behovet av transparens för hur våra gemensamma resurser hanteras.

Idag är Sverige i princip det enda landet i Europa som oreglerat tillåter vinstuttag från välfärden. Så borde det inte vara. Dina skattepengar borde gå till välfärden – inte till Caymanöarna.

Tycker du också att våra skattepengar ska gå till välfärd istället för till skatteparadis? Gå med i SSU! Förutom att bli skolad politiskt, får du förstås möjligheten att påverka samhället. För att bli medlem, klicka här – eller sms:a dig in i SSU direkt!

Skicka: SSUmedlem [mellanslag] ditt personnummer

Till: 72 456 (det kostar 20 kronor för ett år)

Gå med i SSU